Toán Lớp 8: cho biểu thức sau: `A=(2x-9)/(x^2-5x+6)-(x+3)/(x-2)-(2x+1)/(3x` rút gọn A?

Question

Toán Lớp 8: cho biểu thức sau:
`A=(2x-9)/(x^2-5x+6)-(x+3)/(x-2)-(2x+1)/(3x`
rút gọn A?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 27 phút 2022-06-04T12:29:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. A = (2x-9)/(x^2 – 5x+6) – (x+3)/(x-2) – (2x+1)/(3x)

  = (2x-9)/((x-3)(x-2)) – (x+3)/(x-2) – (2x+1)/(3x)

  = (2x – 9 – (x+3)(x-3))/((x-3)(x-2)) – (2x+1)/(3x)

  =  (2x – 9 -(x^2-9))/((x-3)(x-2)) – (2x+1)/(3x)

  =  (2x- 9 – x^2+9)/((x-3)(x-2))  – (2x+1)/(3x)

  = (2x – x^2)/((x-3)(x-2)) – (2x+1)/(3x)

  =  (-x (x-2))/((x-3)(x-2)) – (2x+1)/(3x)

  =  (-x)/(x-3) – (2x+1)/(3x)

  =  (-x . 3x – (2x+1)(x-3))/(3x (x-3))

  = (-3x^2 – (2x^2 – 6x + x – 3))/(3x (x-3))

  = (-3x^2 – 2x^2 + 6x – x +3)/(3x(x-3))

  =  (-5x^2 + 5x + 3)/(3x^2 – 9x)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )