Toán Lớp 8: Bài 7: Tìm x, biết: a) $x-3^{3}$ -(x-3) ( $x^{2}$ +3x+9)+9 ( $x+1)^{2}$ =15 b) x(x-5) (x+5)- (x-2) ( $x^{2}$ +2x+4) = -17

Question

Toán Lớp 8: Bài 7: Tìm x, biết:
a) $x-3^{3}$ -(x-3) ( $x^{2}$ +3x+9)+9 ( $x+1)^{2}$ =15
b) x(x-5) (x+5)- (x-2) ( $x^{2}$ +2x+4) = -17, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 1 tháng 2022-12-22T05:13:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a)(x-3)^3-(x-3)(x^2+3x+9)+9(x+1)^2=15$
  $⇔x^3-9x^2+27x-27-x^3+27+9x^2+18x+9=15$
  $⇔(x^3-x^3)+(-9x^2+9x^2)+(27x+18x)=15-27-9+27$
  $⇔45x=6$
  $⇔x=\dfrac{2}{15}$
  $b)x(x-5) (x+5)- (x-2) (x^2 +2x+4) = -17$
  $⇔x(x^2-25)-(x^3-8)=-17$
  $⇔x^3-25x-x^3+8=-17$
  $⇔-25x=-25$
  $⇔x=1$

 2. ***Lời giải***
  a)
  (x-3)^3-(x-3)(x^2+3x+9)+9(x+1)^2=15
  <=>(x^3-9x^2+27x-27)-(x-3)(x^2+3x+9)+9(x+1)^2=15
  <=>x^3-9x^2+27x-27-(x^3-27)+9(x^2+2x+1)=15
  <=>x^3-9x^2+27x-27-x^3+27+9x^2+18x+9=15
  <=>45x=6
  <=>x=2/15
  Vậy S={2/15}
  b)
  x(x-5)(x+5)-(x-2)(x^2+2x+4)=-17
  <=>x(x^2-25)-(x^3-8)=-17
  <=>x^3-25x-x^3+8=-17
  <=>-25x=-17-8
  <=>-25x=-25
  <=>x=1
  Vậy S={1}

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )