Toán Lớp 8: Bài 4: a) Tìm a để đa thức x3 + x2 – x + a chia hết cho đa thức x + 2. b) Tìm a và b để đa thức x3 + ax2 + 2x + b chia hết cho đa

Question

Toán Lớp 8: Bài 4: a) Tìm a để đa thức x3 + x2 – x + a chia hết cho đa thức x + 2.
b) Tìm a và b để đa thức x3 + ax2 + 2x + b chia hết cho đa thức x2+ x + 1., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 6 tháng 2022-06-20T22:51:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. x^3 + x^2 – x + a = (x + 2)(x^2 – x) + x + a
  Để x^3 + x^2 – x + a chia hết cho x + 2
  => x + a chia hết cho x + 2
  => x + a – x – 2 = 0
  => a – 2 = 0
  => a = 2
  b, x^3 + ax^2 + 2x + b
  = x(x^2 + x + 1) + (a – 1)(x^2 + x + 1) + x + b – (a – 1)x – (a – 1)
  = (x + a – 1)(x^2 + x + 1) + x(2 – a) + (b – a + 1)
  Ta có x(2 – a) + (b – a + 1) có bậc nhỏ hơn x^2 + x + 1
  => (x^3 + ax^2 + 2x + b) : (x^2 + x + 1) dư x(2 – a) + (b – a + 1)
  => Để x^3 + ax^2 + 2x + b chia hết x^2 + x + 1
  => x(2 – a) + (b – a + 1) = 0
  => [(2 – a = 0),(b – a + 1 = 0):}
  => [(a = 2),(b = 1):}
  Gửi bạn
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )