Toán Lớp 8: (4x^3+4x^2-7x+2):(2x-1) MN ơi giúp mik vs mik cần gấp

Question

Toán Lớp 8: (4x^3+4x^2-7x+2):(2x-1) MN ơi giúp mik vs mik cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 6 tháng 2022-06-21T00:26:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  (4x^(3)+4x^(2)-7x+2):(2x-1)
  =(4x^(3)-2x^(2)+6x^(2)-3x-4x+2):(2x-1)
  =[2x^(2)(2x-1)+3x(2x-1)-2(2x-1)]:(2x-1)
  =[(2x-1)(2x^(2)+3x-2)]:(2x-1)
  =2x^(2)+3x-2

 2. Giải đáp:
  2x^2 + 3x – 2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (4x^3 + 4x^2 – 7x + 2) : (2x – 1)
  = (4x^3 – 2x^2 + 6x^2 – 3x – 4x + 2) : (2x – 1)
  = [(4x^3 – 2x^2) + (6x^2 – 3x) – (4x – 2)] : (2x – 1)
  = [2x^2 (2x – 1) + 3x(2x – 1) – 2(2x – 1)] : (2x – 1)
  = (2x – 1)(2x^2 + 3x – 2) : (2x – 1)
  = 2x^2 + 3x – 2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )