Toán Lớp 8: (2x-5).(3 mũ 2 -4x+1) đang gập ạ

Question

Toán Lớp 8: (2x-5).(3 mũ 2 -4x+1)
đang gập ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 42 phút 2022-06-17T13:29:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Tính:
  (2x-5)(3^2-4x+1)
  = 2x(9-4x+1)-5(9-4x+1)
  = 18x-8x^2+2x-45+20x-5
  = -8x^2+(18x+20x+2x)+(-45-5)
  = -8x^2+40x-50
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-5)(3^2-4x+1)
  =(2x-5)(9-4x+1)
  =2x.9+2x.(-4x)+2x.1+(-5).9+(-5).(-4x)+(-5).1
  =18x-8x^2+2x-45+20x-5
  =-8x^2+(18x+2x+20x)-(45+5)
  =-8x^2+40x-50
  $\text{#LynhDay}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )