Toán Lớp 8: x(2x -1)(x + 5) -(2×2+ 1)(x + 4,5) = 3,5

Question

Toán Lớp 8: x(2x -1)(x + 5) -(2×2+ 1)(x + 4,5) = 3,5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tháng 2022-03-14T09:55:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #andy
  \[\begin{array}{l}
  x(2x – 1)(x + 5) – (2{x^2} + 1)(x + 4,5) = 3,5\\
   \Leftrightarrow (2{x^2} – x)(x + 5) – (2{x^3} + 9{x^2} + x + 4,5) = 3,5\\
   \Leftrightarrow (2{x^3} + 9{x^2} – 5x) – (2{x^2} + 9{x^2} + x + 4,5) = 3,5\\
   \Leftrightarrow  – 6x – 4,5 = 3,5\\
   \Leftrightarrow  – 6x = 8\\
   \Leftrightarrow x =  – \dfrac{4}{3}
  \end{array}\]

 2. Giải đáp:
   x = (-4)/3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l} x(2x-1)(x+5) – (2x^2+1)(x+4,5) =3,5 \\  \Rightarrow (2x^2 -x)(x+5) -(2x^2+1)(x+4,5) =3,5 \\ \Rightarrow   (2x^3 +9x^2 -5x) – (2x^3+9x^2+x+4,5) =3,5 \\ \Rightarrow -6x -4,5 =3,5 \\  \Rightarrow -6x =  8 \\  \Rightarrow x = \dfrac{-4}{3}  \\  \end{array} $
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )