Toán Lớp 8: (x – 1)(2x + 3) – x(x – 1) = 0

Question

Toán Lớp 8: (x – 1)(2x + 3) – x(x – 1) = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tháng 2022-03-19T09:48:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Shun$~
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x – 1)(2x + 3) – x(x – 1) = 0
  ⇔ (x-1)(2x + 3 -x) = 0
  ⇔(x-1)(x+3) = 0
  ⇔ $\left[\begin{matrix} x-1=0\\ x+3=0\end{matrix}\right.$
  ⇔ $\left[\begin{matrix} x=1\\ x=-3\end{matrix}\right.$
  Vậy x ∈{1; – 3}

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-1)(2x+3)-x(x-1)=0
  <=> (x-1)(2x+3-x)=0
  <=> x – 1 = 0 hoặc x + 3 =0
  <=> x=1 hoặc x=-3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )