Toán Lớp 7: Tính A= $\frac{1}{100}$- $\frac{1}{98.99}$-…- $\frac{1}{1.2}$

Question

Toán Lớp 7: Tính A= $\frac{1}{100}$- $\frac{1}{98.99}$-…- $\frac{1}{1.2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 5 ngày 2022-06-17T13:02:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=$\frac{1}{100}$-($\frac{1}{99.98}$+…+$\frac{1}{1.2}$)
  A=$\frac{1}{100}$-($\frac{1}{99}$-$\frac{1}{98}$+…+$\frac{1}{2}$-1)
  A=$\frac{1}{100}$-($\frac{1}{99}$-1)
  A=$\frac{1}{100}$-$\frac{-98}{99}$ =……….
  Kết quả bn tự tính nha

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )