Toán Lớp 7: Tìm x, y, z biết: x/2=y/3=z/7 và x+y-z=-24 Giúp mình với ạ.

Question

Toán Lớp 7: Tìm x, y, z biết: x/2=y/3=z/7 và x+y-z=-24
Giúp mình với ạ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 26 phút 2022-06-15T20:45:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo đề ra ta có: x + y – z = -24
  x/2=y/3=z/7
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/2=y/3=z/7 = {x + y – z}/{2 + 3 – 7} = {-24}/-2 = 12
  ⇒ {(x = 12 · 2 = 24),(y = 12 · 3 = 36),(z = 12 · 7 = 84):}

 2. Áp dụng tc dãy ts bằng nhau ta có:
  x/2=y/3=z/7=(x+y-z)/(2+3-7)=(-24)/-2=12
  =>x/2=12=>x=24
  =>y/3=12=>y=36
  =>z/7=12=>z=84
  Vậy (x;y;z)=(24;36;84)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )