Toán Lớp 7: Tìm GTNN B = |a-2010|+|x-2012|+|x-2014|

Question

Toán Lớp 7: Tìm GTNN B = |a-2010|+|x-2012|+|x-2014|, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 8 tháng 2022-04-19T14:23:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )