Toán Lớp 7: tìm x biết 5x-2/3 = -3/4 (-1/2).(4/5+x) = 1 1/2

Question

Toán Lớp 7: tìm x biết
5x-2/3 = -3/4
(-1/2).(4/5+x) = 1 1/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 1 tháng 2022-12-20T22:56:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  5x-2/3 = -3/4
  5x=-3/4 + 2/3
  5x=-1/12
  x=-1/12 : 5
  x=-1/60
  (-1/2).(4/5 + x)=1 1/2
  4/5 + x=1 1/2 : (-1/2)
  4/5 + x=-3
  x=-3-4/5
  x=-19/5

 2. a) 5x-2/3=-3/4
  5x=-3/4+2/3
  5x=-1/{12}
  x={-1}/{12}:5
  x=-1/{60}
  b) -1/2.(4/5+x)=1{1}/{2}
  -1/2.(4/5+x)=3/2
  4/5+x=3/2:-1/2
  x=-3-4/5
  x={-19}/5

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )