Toán Lớp 7: x phan 3 = y phan -7 va x-y = -20 chon 1 trong cac dap an sau a-6;-14 b-6;14 c6;-14

Question

Toán Lớp 7: x phan 3 = y phan -7 va x-y = -20 chon 1 trong cac dap an sau
a-6;-14 b-6;14 c6;-14 d6;14, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 1 tháng 2022-12-19T08:11:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ulatr:
  x/3=y/-7
  adtc dãy tsbn ta đc
  x/3=y/-7=x-y/3-7=-20/10=-2
  tox/3=-2tox=3.-2tox=-6
        y/-7=-2toy=7.-2toy=-14
  to chọn đáp án B
  x=-6
  y=-14

 2. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  x/3=y/-7=(x-y)/(3 -(-7))=-20/10=-2
  x/3=-2=>x=-6
  y/-7 =-2=>y=14
  Vậy x=-6;y=14
  ->B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )