Toán Lớp 7: Một ô tô đi từ A đến B hết 4 giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao lâu nếu nó đi với vận tốc mới bằng 2,4 vận tốc cũ?

Question

Toán Lớp 7: Một ô tô đi từ A đến B hết 4 giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao lâu nếu nó đi với vận tốc mới bằng 2,4 vận tốc cũ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tuần 2022-06-18T06:46:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Mik gửi

  toan-lop-7-mot-o-to-di-tu-a-den-b-het-4-gio-hoi-o-to-do-di-tu-a-den-b-het-bao-lau-neu-no-di-voi

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi vận tốc cũ là v1, vận tốc mới là v2.
  Thời gian đi từ A đến B với vận tốc cũ là t1, vận tốc mới là t2.
  Ta có: v2 = 2,4 . v1
  S = v1. t1 = v2. t2
  => v1.4 = 2,4.v1.t2
  => (v1)/(2,4v1) = (t2)/4
  => 5/12 = (t2)/4
  => t2 = 5/12 . 4 = 5/3 (giờ)
  Vậy thời gian đi từ A tới B với vận tốc mới là 5/3 giờ.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )