Toán Lớp 7: Làm tròn số 345,9973 đến chữ số thập phân thứ hai

Question

Toán Lớp 7: Làm tròn số 345,9973 đến chữ số thập phân thứ hai, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 4 ngày 2022-04-19T09:04:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. => 345,9973≈346,00
  -> Nếu chữ số đầu tiên của phần bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 hì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại
  @thew

  0
  2022-04-19T09:06:49+00:00
  345,9973 ≈ 346,00
  Quy tắc làm tròn số: 
  Nếu chữ số đầu tiên bị bỏ đi < 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.
  – Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi ≥ 5 thì ta thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )