Toán Lớp 7: Làm tròn đến chữ số thập phần thứ hai của chữ số 14,2478

Question

Toán Lớp 7: Làm tròn đến chữ số thập phần thứ hai của chữ số 14,2478, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 8 tháng 2022-04-19T17:30:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 14, 2478≈ 14,25

  Vì 7>4 

   

 2. bạn tham khảo nha!!

  \text{14,2478} ~~ \text{14,25}

  giải thích :

  vì số thập phân thứ 2 là số 4 mà sau số 4 là số 7 nên cộng 1 số là 14,25.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )