Toán Lớp 7: kết quả phép nhân (-3) ngũ 6 nhân (-3) ngũ 2 bằng

Question

Toán Lớp 7: kết quả phép nhân (-3) ngũ 6 nhân (-3) ngũ 2 bằng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 11 phút 2022-06-15T04:44:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (-3)^6 .(-3)^2
  = 3^6 .3^2
  =3^[6+2]
  =3^8
  =6561
  (Bài tham khảo)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $(-3)^6$ . $(-3)^2$ 
  = (-3)^(6+2)
  = $(-3)^8$
  = 6561

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )