Toán Lớp 7: $\frac{5}{x-3}$ = $\frac{x+4}{12}$ tìm x

Question

Toán Lớp 7: $\frac{5}{x-3}$ = $\frac{x+4}{12}$
tìm x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-21T04:20:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. #huy
  5/(x-3)=(x+4)/12
  <=>5.12=(x-3)(x+4)
  <=>60=x^2-3x+4x-12
  <=>x^2+x-72=0
  <=>x^2+9x-8x-72=0
  <=>x(x+9)-8(x+9)=0
  <=>(x+9)(x-8)=0
  <=>[(x+9=0),(x-8=0):}
  <=>[(x=-9),(x=8):}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )