Toán Lớp 7: Cho x/z=z/y Chứng minh rằng x^2+z^2/y^2+z^2=x/y

Question

Toán Lớp 7: Cho x/z=z/y
Chứng minh rằng x^2+z^2/y^2+z^2=x/y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 4 giờ 2022-06-17T04:08:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Ta có : x/z = z/y ( y,z khác 0 )
  ⇒ z^2 = xy
  ⇒ x^2+z^2/y^2+z^2 = x^2+xy/y^2+xy
  = x(x + y) / y(y + x)
  = x/y
  Vậy x^2+z^2/y^2+z^2 = x/y
   

 2. Giải đáp:
  Ta có : $\frac{x}{z}$ = $\frac{z}{y}$ ( y,z khác 0 )
  ⇒ $z^{2}$ = x . y
  ⇒ $\frac{ x^{2}+z^{2}}{y^{2}+z^{2}}$ = $\frac{x^{2}+xy}{y^{2}+xy}$ 
  = $\frac{x.(x+y)}{y.(y+x)}$ 
  = $\frac{x}{y}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )