Toán Lớp 7: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x1 = 2, x2 = 5 thì 3y1 + 4y2 = 46 . a) Hãy biểu diễn x theo y; b) Tính giá trị của x kh

Question

Toán Lớp 7: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x1 = 2, x2 = 5 thì 3y1 + 4y2 = 46 .
a) Hãy biểu diễn x theo y;
b) Tính giá trị của x khi y = 23, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tuần 2022-04-07T21:25:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  toan-lop-7-cho-va-y-la-hai-dai-luong-ti-le-nghich-khi-1-2-2-5-thi-3y1-4y2-46-a-hay-bieu-dien-the

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên xy=a (a ne 0 )
  -Thay các giá trị tương ứng của x, y ta có:
  x_1 . y_1 = x_2 . y_2
  => y_1/x_2 = y_2/x_1
  => (3y_1)/15 = (4y_2)/8
  -Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
    (3y_1)/15 = (4y_2)/8 = (3y_1+4y_2)/(15+8)=46/23=2
  => y_1 = 2 . 15 : 3 = 10
  => y_2 = 2 . 8 : 4 = 4
  a, -Ta có: xy = x_1 . y_1 = 2 . 10 = 20
  => x = 20/y
  b, -Khi y=23 => x=20/23 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )