Toán Lớp 7: Cho hai đại lương x và y tỉ lệ thuận : Biết x= 4 thì y = 8 A) Xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x B) Biểu diễn y theo x C) Tính giá tr

Question

Toán Lớp 7: Cho hai đại lương x và y tỉ lệ thuận : Biết x= 4 thì y = 8
A) Xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x
B) Biểu diễn y theo x
C) Tính giá trị của y khi x = 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tuần 2022-01-15T11:50:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer

  `a,` Vì `x` và `y` là hai đại lượng tỉ lệ thuận

  `=> y = kx (k \ne 0)` $\circledast$

  Thay `x = 4` và `y = 8` vào $\circledast$ ta có:

  `8 = k . 4`

  `=> 4k = 8`

  `=> k = 8 : 4`

  `=> k = 2`

  Vậy hệ số tỉ lệ là `2`

  ______________________________

  `b,` Biểu diễn `y` theo `x`

  `=> y = 2x` $\bullet$

  _____________________________

  `c,` Thay `x = 2` và $\bullet$ ta có:

  `y = 2 . 2`

  `=> y = 4`

  Vậy `x = 2` thì `y = 4`

 2. Khi y và x tỉ lệ thuận

  =>y=kx

  a) mà khi x=4;y=8

  =>y=kx

     8=k4

  =>k=8:4

  =>k=2

  b)biểu diễn:y=2x

  c)khi x=2

  =>y=kx

  =>y=2.2

  =>y=4

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )