Toán Lớp 7: cho ΔABC vuông tại A có AB = 9cm BC= 15cm a ,tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC

Question

Toán Lớp 7: cho ΔABC vuông tại A có AB = 9cm BC= 15cm
a ,tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tháng 2022-12-19T04:00:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét DeltaABC vuông tại A theo định lí Pi-ta-go ta có :
  AB^2+AC^2=BC^2
  =>9^2+AC^2=15^2
  =>AC^2=15^2-9^2
  =>AC^2=144
  =>AC=sqrt144=12(cm)
  Ta có : AB=9cm,BC=15cm,AC=12cm
  =>AB<AC<BC
  =>hat{C}<hat{B}<hat{A}.
   

 2. ΔABC vuông tại A , theo định lí Py-ta-go có :
  => AC^2 = BC^2 – AB^2 = 15^2 – 9^2 = 144 => AC = 12 cm
  ΔABC có : BC > AC > AB (15 cm > 12 cm > 9 cm)
  => \hat{A} > \hat{B} > \hat{C}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )