Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB = AC , $\widehat{A}$ = $20^0$. Trên cạnh AB lấy D sao cho $\widehat{BDC}$ = $30^0$. Chứng minh AD = BC (ko cần hình)

Question

Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB = AC , $\widehat{A}$ = $20^0$. Trên cạnh AB lấy D sao cho $\widehat{BDC}$ = $30^0$.
Chứng minh AD = BC (ko cần hình), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 1 tháng 2022-12-21T14:50:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Dạ đây
    toan-lop-7-cho-abc-co-ab-ac-widehat-a-20-0-tren-canh-ab-lay-d-sao-cho-widehat-bdc-30-0-chung-min

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )