Toán Lớp 7: Cho ab/cd. CMR: ab/cd= (a-b)^2/(c-d)^2

Question

Toán Lớp 7: Cho ab/cd. CMR:
ab/cd= (a-b)^2/(c-d)^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 6 tháng 2022-06-19T06:49:23+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a/c = b/d = (a – b)/(c – d)
  -> (a/c)^2 = ( (a – b)/(c – d))^2
  -> a/c . a/c = (a – b)^2/(c – d)^2
  -> a/c . b/d = (a – b)^2/(c – d)^2 (a/c = b/d)
  -> (ab)/(cd) = (a – b)^2/(c – d)^2
  Vậy (ab)/(cd) = (a – b)^2/(c – d)^2
  #dariana

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )