Toán Lớp 7: Cho x + 19/9 = y – 25/16 = z + 9/25 và 2x^3 – 1= 15. Tính x + y + z

Question

Toán Lớp 7: Cho x + 19/9 = y – 25/16 = z + 9/25 và 2x^3 – 1= 15. Tính x + y + z, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 6 ngày 2022-06-18T00:30:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $x+y+z=\dfrac{341}{3}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có $2x^3-1=15$
  $\to 2x^3=16$
  $\to x^3=8$
  $\to x=2$
  Lại có:
  $\dfrac{x+19}{9}=\dfrac{y-25}{16}=\dfrac{z+9}{25}=\dfrac{(x+19)+(y-25)+(z+9)}{9+16+25}=\dfrac{x+y+z+3}{50}$
  $\to \dfrac{x+y+z+3}{50}=\dfrac{x+19}{9}=\dfrac{2+19}9=\dfrac73$ vì $x=2$
  $\to x+y+z+3=\dfrac{350}3$
  $\to x+y+z=\dfrac{341}{3}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )