Toán Lớp 7: xác định hoành độ của điểm A có tung độ bằng -15 thuộc đồ thị hàm số y=-3.x

Question

Toán Lớp 7: xác định hoành độ của điểm A có tung độ bằng -15 thuộc đồ thị hàm số y=-3.x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 tháng 2022-02-22T23:14:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Hoành độ của điểm A khi tung độ hay y = -15 là :

  -15 = -3 . x

  ⇒ x = ( -15 ) : ( -3 )

  ⇒ x = 5

  ⇒ Hoành độ của điểm A = 5

   Vậy điểm A có tọa độ ( 5 ; -15 )  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )