Toán Lớp 7: a) x/y =3/4 và 2x+ 5y = 10 b) 2x/3y=-1/3 và 2x + 3y = 7 c) 21x = 19y và x- y = 4 d)

Question

Toán Lớp 7: a) x/y =3/4 và 2x+ 5y = 10 b) 2x/3y=-1/3 và 2x + 3y = 7 c) 21x = 19y và x- y = 4 d) x/3=y/7 x.y = 84 e) x/5=y/3 x2 – y2 = 4 (x, y > 0).
mấy cái / này có nghĩa là ký hiệu phân số mik ko bít viết phân số mn thông cảm
mình cảm ơn trước, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 2 tháng 2022-06-18T03:15:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Ta có x/3=y/4 (đưa y nên 3)
    +) 2.x/2.3 ; 5.y/5.4 = 2x/6 ; 5y/20
    áp dụng tính chất
    2x/6 =5y/20 =2x+5y/6+20 =10/26=5/13
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )