Toán Lớp 7: a) 0,1(6) + 1,(3) b) 1,(3) + 0,1(2).2 8/11 c) 0,(6) + 1,(6) d) 3,(6) + 1,(36) .2 1/5

Question

Toán Lớp 7: a) 0,1(6) + 1,(3)
b) 1,(3) + 0,1(2).2 8/11
c) 0,(6) + 1,(6)
d) 3,(6) + 1,(36) .2 1/5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tuần 2022-06-14T23:45:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1.  a,=$\frac{16-1}{90}$+$\frac{13-1}{90}$ =$\frac{15}{90}$+ $\frac{12}{90}$ = $\frac{27}{90}$ = $\frac{3}{10}$ 
    b,=$\frac{13-1}{90}$+$\frac{12-1}{90}$.$\frac{28}{11}$ = $\frac{12}{90}$+ $\frac{11}{90}$.$\frac{28}{11}$ =$\frac{12}{90}$+ $\frac{14}{45}$ =$\frac{6}{45}$+ $\frac{14}{45}$ = $\frac{20}{45}$ =$\frac{4}{9}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )