Toán Lớp 7: -7/12 – 2/3 : x = -5/8 giúp mình với ạ

Question

Toán Lớp 7: -7/12 – 2/3 : x = -5/8
giúp mình với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 4 ngày 2022-06-18T19:27:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $-$$\dfrac{7}{12}$$-$$\dfrac{2}{3}$$:x=-$$\dfrac{5}{8}$
                $\dfrac{2}{3}$$:x=-$$\dfrac{7}{12}$$-(-$$\dfrac{5}{8}$$)$
                $\dfrac{2}{3}$$:x=$$\dfrac{1}{24}$
                      $x=$$\dfrac{2}{3}$$:$$\dfrac{1}{24}$
                      $x=$$\dfrac{2}{3}$$.$$\dfrac{24}{1}$
                      $x=16$
  @Nobitao@

 2. (-7)/12-2/3:x=(-5)/8     
  =>2/3:x=(-7)/12-((-5)/8)           
  =>2/3:x=1/24                       
  =>x=2/3:1/24                     
  =>x=2/3. 24                    
  =>x=16          
  vậy x=16              

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )