Toán Lớp 7: 1/ Tìm x,y,z tỉ lệ thuận với 2, 3 ,4 biết x +y+z=180. 2/ Ba đội máy cày gồm 146 máy làm việc trên 3 cánh đồng như nhau.Đội 1 làm xong c

Question

Toán Lớp 7: 1/ Tìm x,y,z tỉ lệ thuận với 2, 3 ,4 biết x +y+z=180.
2/ Ba đội máy cày gồm 146 máy làm việc trên 3 cánh đồng như nhau.Đội 1 làm xong công việc trong 2 ngày, Đội 2 làm xong công việc trong 5 ngày, Đội 3 làm xong công việc trong 9 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy biết năng suất các máy là như nhau., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 tháng 2022-12-19T10:58:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: x,y,z tỉ lệ thuận với 2, 3 ,4
  => $\frac{x}{2}$=$\frac{y}{3}$=$\frac{z}{4}$=$\frac{x+y+z}{2+3+4}$=$\frac{180}{9}$ =20
  Ta có:
  $\frac{x}{2}$=20 => x=40
  $\frac{y}{3}$=20 => y=60
  $\frac{z}{4}$=20 => z=80
  Bài 2:
    Gọi số máy mỗi đội là x; y; z(máy)
  Với khối lượng công việc như nhau, số máy và thời gian hoàn thành công việc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
       x . 2 = y . 5 = z . 9
  => $\frac{x.2}{90}$=$\frac{y.5}{90}$=$\frac{z.9}{90}$
  => $\frac{x}{45}$= $\frac{y}{18}$= $\frac{z}{10}$=$\frac{x+y+z}{45+18+10}$=$\frac{146}{73}$ =2
  Ta có:
  $\frac{x}{45}$=2 => x= 90
  $\frac{y}{18}$=2 => y= 36
  $\frac{z}{10}$=2 => z= 20
  chúc bạn học tốt 😉

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )