Toán Lớp 7: 1.Cho hàm số y = f(x) = -3x. Khi đó f(2) bằng 2. Kết quả của phép tính 3⁷ ÷ 3² là

Question

Toán Lớp 7: 1.Cho hàm số y = f(x) = -3x. Khi đó f(2) bằng
2. Kết quả của phép tính 3⁷ ÷ 3² là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 1 tuần 2022-06-15T00:31:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1

  y= f(x)= -3x

  f(2)= -3.2

  = -6

  2

  3^7:3^2

  = 3^(7-2)

  = 3^5

  = 243

  #Jo

 2. $\text{1) Ta thay x = 2 vào f(x) ta được f(2) = -2 × 3 = -6 . }$

  2) Kết quả của phép tính 3⁷ ÷ 3² là : 3⁷ ÷ 3² = 3$^{ 7 – 2 }$  = 3$^{ 5 }$ = 243 

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )