Toán Lớp 6: tính nhanh -359 + 187 + ( -123 ) + 350 + ( -172 )

Question

Toán Lớp 6: tính nhanh
-359 + 187 + ( -123 ) + 350 + ( -172 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 15 phút 2022-06-07T08:30:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -359 + 187 + ( -123 ) + 350 + ( -172 )
  = -359 + 187 – 123 + 350 – 172
  = ( -359 + 350 ) – ( 123 + 172 ) + 187
  = -9 – 295 + 187
  = -( 9 + 295 – 187 )
  = -( 304 – 187 )
  = -117
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-359 )+ 187 + ( -123 ) + 350 + ( -172 )
  = (-359) + 187 – 123 + 350 – 172
  =[ ( -359) + 350 )] – ( 123 + 172 ) + 187
  = (-9) – 295 + 187
  = -[(9 + 295) – 187 ]
  =-(304-187)
  =(-117)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )