Toán Lớp 6: tính hợp lý: 1+2+3+4+5+…+17+18+19

Question

Toán Lớp 6: tính hợp lý:
1+2+3+4+5+…+17+18+19, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 5 tháng 2022-06-20T04:15:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. =(1+19)+(2+18)+(3+17)+(4+16)+(5+15)+(6+14)+(7+13)+(8+12)+(9+11)+10
  =20+20+20+20+20+20+20+20+20+10
  =20×9+10
  =190

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1+2+3+4+5+…+17+18+19
  = (19+1)+(18+2)+…+(8+12)+(9+11)+10
  = 20+20+20+20+20+20+10
  = 20.6+10
  = 120+10
  = 130
  Đây bn nhé! Chúc bn hc tốt!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )