Toán Lớp 6: TÍNH : ( 3^2 – 2^3)^2021 – 2022

Question

Toán Lớp 6: TÍNH :
( 3^2 – 2^3)^2021 – 2022, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 7 ngày 2022-04-14T12:15:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (3^2 – 2^3 )^2021 – 2022
  = (9 – 8)^2021 – 2022 
  = 1^2021 – 2022
  = 1 – 2022
  = -2021
  Giải đáp : -2021

 2. ( 3^2 – 2^3 )^2021 – 2022
  = ( 9 – 8 )^2021 – 2022
  = 1^2021 – 2022
  = 1 – 2022
  = -2021
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )