Toán Lớp 6: Tìm y: a) 100 – 7 x (y – 5) = 65 b) (2y – 5) + 17 = 6 c) y x (2 + y) x (49 – y²) = 0 d) 10 – 3y xx (4 – 3) = -2

Question

Toán Lớp 6: Tìm y:
a) 100 – 7 x (y – 5) = 65
b) (2y – 5) + 17 = 6
c) y x (2 + y) x (49 – y²) = 0
d) 10 – 3y xx (4 – 3) = -2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tháng 2022-03-19T03:12:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  a,100-7.(y-5)=65

  7.(y-5)=100-35

  7.(y-5)=35

  y-5=35:7

  y-5=5

  y=5+5

  y=10

  b)(2y-5)+17=6

     2y-5=6-17
  =>2y-5= -11
  =>2y= -6
  => y= -3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )