Toán Lớp 6: Tìm ước chung lớn nhất sau đó tìm ước chung của các sau 1)15 và 24 2)60 và 90 3)60 và 135 4)24 và 84

Question

Toán Lớp 6: Tìm ước chung lớn nhất sau đó tìm ước chung của các sau
1)15 và 24 2)60 và 90 3)60 và 135
4)24 và 84 5)84 và 180 6)180 và 237
7)80 và 176 8)30 và 135 9)18 và 90
10)240 và 300. 11)18 và 60. 12)50 và 1000, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 6 tháng 2022-06-17T00:16:58+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 1)ƯCLN3
  2)ƯCLN30
  3)ƯCLN15
  4)ƯCLN12
  5)ƯCLN12
  6)ƯCLN3
  7)ƯCLN16
  8)ƯCLN3
  9)ƯCLN18
  10)ƯCLN30
  11)ƯCLN6
  12)ƯCLN50

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )