Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x, biết rằng:x:15,x:20,x:24 và 200

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x, biết rằng:x:15,x:20,x:24 và 200

in progress 0
Khánh Ngân 1 tháng 2022-03-11T05:13:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Theo bài ra ta có x là bội của 15,20,24.
  15=3.5
  20=2².5
  24=2³.3
  ⇒BCNN(15,20,24)=2³.3.5=120
  ⇒BC(15,20,24)={0;120;240;360;…}
  Mà 200<x<300
  ⇒x=240
  b) Ta có: n+3⋮n+1
  ⇔(n+1)+2⋮n+1
  ⇒2⋮n+1 vậy n+1 là ước của 2
  2=2.1=(-2).(-1)
  ⇒* n+1=1⇒n=0
     * n+1=2⇒n=1
     * n+1=-1⇒n=-2 (loại vì n∈N)
     * n+1=-2⇒n=-3(loại vì n∈N)
  Vậy n={0;1}

 2. Vì x : 15, x : 20, x : 24 và x : 200
  Vậy x là bội chung của 15, 20, 24, 200
  Ta có: 15 = 3 × 5
  20 = 2² × 5
  24 = 2³ × 3
  200 = 2³ × 5²
  Suy ra BCNN là: 2³× 3× 5² = 600
  Nên BC là {0, 600, 1200, 1800, ….}
  Vậy x thuộc {0, 600, 1200, 1800,….}
  Chúc bạn học tốt nhé bạn có thể cho mình 5* và một tim đc ko.
  ′′ Ngọc ″

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )