Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết 5x – 45 = – 65 Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn – 3 < x < 2 là a. { - 2; - 1; 0} b. { - 4; 0; 1; 2} c. { - 3; -

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết 5x – 45 = – 65
Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn – 3 < x < 2 là a. { - 2; - 1; 0} b. { - 4; 0; 1; 2} c. { - 3; - 2; - 1; 0; 1} d. { - 2; -1; 0; 1}, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 1 tháng 2022-03-15T04:53:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #Hugg
  a)\ 5x-45=-65
  ⇔5x=45-65
  ⇔5x=-20
  ⇔x=-4
  Vậy x=-4
  b)\ -3 < x < 2
  ⇔x∈{-2;-1;0;1}
  Giải đáp D đúng

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5x – 45 = – 65
  5x = – 65 + 45
  5x= – 20
  x= -20 : 5
  x= -4
  3 < x < 2
  x có thể là = { 2; -1; 0; 1 }
  =) D
  Khánh Nhi* ( xin hay nhất ạ )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )