Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên a và b biết a. B bằng 1260 BCNN a , b = 210

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên a và b biết a. B bằng 1260 BCNN a , b = 210, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 1 tháng 2022-03-19T11:42:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: Với cổng thức ab= UCLN ( a, b ) . Nên suy ra UCLN  ( a, b ) = 1260÷210= 6 
   Vậy a= 6m; b= 6 ( m>n). thay vào a×b= 1260 được 14m × 14n =1260. vậy m. n = 1260  ( 14×14) = 246960 .
  – Với m = 5 ; n = 3 thì a= 70 ; b = 42
  – với m=15 ; n=1 thì a= 210; b = 1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )