Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x biết a) 15 chia hết 2x-1 b) 6 chia hết 2x+3 c) 7 chia hết 2x-5

Question

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x biết
a) 15 chia hết 2x-1
b) 6 chia hết 2x+3
c) 7 chia hết 2x-5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 1 tuần 2022-06-15T01:27:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  15 \vdots 2x-1
  =>2x-1 in Ư(15)={+-1;+-3;+-5;+-15}
  =>x in {0;1;2;-1;-2;3;8;-7}
  b)
  6 \vdots 2x+3
  =>2x+3 in Ư(6)={+-1;+-2;+-3;+-6}
  =>x in {-1;-2;-1/2;-5/2;0;-3;3/2;-9/2}
  c)
  7 \vdots 2x-5
  =>2x-5 in Ư(7)={+-1;+-7}
  =>x in {3;2;6;-1}

 2. Giải đáp:
  Bạn tham khảo nhé.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)\,15\ \vdots\ 2x-1\\\Rightarrow 2x-1\in Ư(15)\\\Rightarrow 2x-1\in\{1;-1;3;-3;5;-5;15;-15\}\\\Rightarrow 2x\in\{2;0;4;-2;6;-4;16;-14\}\\\Rightarrow x\in\{1;0;2;-1;3;-2;8;-7\}\\b)\,6\ \vdots\ 2x+3\\\Rightarrow 2x+3\in Ư(6)\\\Rightarrow 2x+3\in\{1;-1;2;-2;3;-3;6;-6\}\\\Rightarrow 2x\in\{-2;-4;-1;-5;0;-6;3;-9\}\\\Rightarrow x\in\left\{-1;-2;\dfrac{-1}2;\dfrac{-5}2;0;-3;\dfrac32;\dfrac{-9}2\right\}(x\in Z)\\\Rightarrow x\in\{-1;-2;0;-3\}\\c)\,7\ \vdots\ 2x-5\\\Rightarrow 2x-5\in Ư(7)\\\Rightarrow 2x-5\in\{1;-1;7;-7\}\\\Rightarrow 2x\in\{6;4;12;-2\}\\\Rightarrow x\in\{3;2;6;-1\}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )