Toán Lớp 6: tìm chữ số x sao cho STN 201x chia hết cho cả 2 và 3 cho mik xin lời giải chi tiết

Question

Toán Lớp 6: tìm chữ số x sao cho STN 201x chia hết cho cả 2 và 3
cho mik xin lời giải chi tiết, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tháng 2022-03-19T06:47:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   bến dưới ạ

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Ta có: 201x

  Vì số đó chia hết cho 2 nên chữ số tận cùng x có thể là: 0,2,4,6,8

  Những số đó còn cần chia hết cho 3

  => 2+0+1+x chia hết cho 3

  => 3+x chia hết cho 3

  Vậy x ∈ {0;3;6;9}

  Nhưng x phải là 1 trong các số 0,2,4,6,8

  => x ∈ {0;6}

 2. $ 201x ⋮ 3 ⇒ 2 + 0 + 1 + x ⋮ 3 ⇒ 3 + x ⋮ 3 ( 1 ) $

  $ 201x  ⋮ 2 ⇒ x ⋮ 2 ( 2 ) $

  $ (1) ; ( 2) ⇒ x = 0 ; 6 $

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )