Toán Lớp 6: tìm các số nguyên x để 3x + 1 chia hết cho 2x-1

Question

Toán Lớp 6: tìm các số nguyên x để 3x + 1 chia hết cho 2x-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 2 tháng 2022-03-09T10:59:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Giải thích
  Ta có : ( 3x – 1 ) chia hết ( 2x + 1 ) 
  <=> 2.( 3x – 1 ) chia hết 2x + 1 
  <=>  6x – 2 chia hết 2x + 1 
  <=>  6x + 3 – 5 chia hết 2x + 1 
  <=>  3 . ( 2x + 1 ) – 5 chia hết 2x + 1 
  <=>  5 chia hết 2x + 1 
          Nên : 2x + 1 thuộc Ư ( 5 )
  => 2x + 1 thuộc { 1 , -1 , 5 , -5 }
  Từ đó ta có: 2 x + 1 = 1 => 2x = 0 => x = 0
                      2 x + 1 = -1 => 2x = -2 => x = -1
                      2 x + 1 = 5 => 2x = 4 => x = 2
                      2 x + 1 = -2 => 2x = -4 => x = -2
  Vậy x=(0; -1; 2; -2)
  Chúc bạn học tốt! Xin hay nhất!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )