Toán Lớp 6: tìm x : 24 . (x – 16 )= 12 (x2 – 10 ) : 5 = 3

Question

Toán Lớp 6: tìm x :
24 . (x – 16 )= 12
(x2 – 10 ) : 5 = 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 6 tháng 2022-06-19T05:36:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 24.(x-16)= 12
        x-16 = 24 : 12
        x -16=  2
              x  =   16 + 2
              x =   18
  (x.2-10) : 5 = 3
         x.2-10 =  3 x 5
         x.2-10  =  15
             x.2    = 15 + 10
             x.2    =    25
               x     =   25 : 2
               x     =   25/2

 2. Giải đáp :
  1) -> x = 33/2
  2) -> x = 25/2
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  1) 24 . ( x – 16 ) = 12
  -> x – 16 = 12 : 24
  -> x – 16 = 1/2
  -> x = 1/2 + 16
  -> x = 1/2 + 32/2
  -> x = 33/2
  Vậy x = 33/2
  2) ( x . 2 – 10 ) : 5 = 3
  -> x . 2 – 10 = 3 . 5
  -> x . 2 – 10 = 15
  -> x . 2 = 15 + 10
  -> x . 2 = 25
  -> x = 25 : 2
  -> x = 25/2
  Vậy x = 25/2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )