Toán Lớp 6: số 19 được ghi bởi chữ số La Mã là : A. IXX B. XVIV C. XVIII D. XX

Question

Toán Lớp 6: số 19 được ghi bởi chữ số La Mã là :
A. IXX B. XVIV C. XVIII D. XX, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 2 ngày 2022-05-01T02:13:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  $\text{Số 19 được ghi bởi chữ số La Mã là:}$ XIX

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  số 19 được ghi bởi chữ số La Mã là:
  A. IXX
  B. XVIV
  C. XVIII
  D. XX
  ⇒ XIX
  Vì:
  I = 1
  V = 5
  X = 10
  ⇒ 19 = XIX

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )