Toán Lớp 6: Nhà bác học Ác-si-mét sinh năm 287 trước công nguyên. Số nguyên nào trong các số sau đây ghi năm sinh của ông?

Question

Toán Lớp 6: Nhà bác học Ác-si-mét sinh năm 287 trước công nguyên. Số nguyên nào trong các số sau đây ghi năm sinh của ông?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 1 tuần 2022-01-14T22:45:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Nhà bác học Ác-si-mét sinh năm 287 trước công nguyên hay ghi cách khác là Nhà bác học Ác-si-mét sinh năm 287 TCN

  2. Đáp án +Giải thích
    a)Ông sinh năm 287 TCN tức là: -287
    Ông chết năm 212 TCN tức là: -212
    b) Số tuổi của ông là: -212 – -287= 287 – 212= 75 (tuổi)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )