Toán Lớp 6: Một trường THCS tổ chức cho hs đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hòa Bình. Sau khi hs đăng kí, ban tổ chức tính toán và thấy r

Question

Toán Lớp 6: Một trường THCS tổ chức cho hs đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hòa Bình. Sau khi hs đăng kí, ban tổ chức tính toán và thấy rằng nếu xếp mỗi xe 36 hs, 40 hay 45 hs đều vừa đủ. Tính số hs đi trải nghiệm biết rằng số hs tham gia từ 1000 đến 1100 hs.
Giúp mình bài này với., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 8 tháng 2022-03-21T11:27:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Gọi số học sinh đi trải nghiệm nhà máy thủy điện Hòa Bình là a (a ∈ N*)
  Vì nếu xếp mỗi xe 36 học sinh, 40 học sinh, 45 học sinh đều vừa đủ nên ta có: 
  a chia hết 36 ,  a  chia hết 40 , a chia hết 45 ⇒ a ∈ BC (36;40;45)
  Ta có:
  36 = $2^{3}$ . $3^{2}$ ;
  40 = $2^{3}$ . 5 ;
  35 = $3^{2}$ . 5 ;
  ⇒ BCNN(36;40;45) = $2^{3}$ . $3^{2}$ . 5 = 8 . 9 . 5 = 360
  ⇒ BC(36;40;45) = {0 ; 360 ; 720 ; 1080 ; 1440 ; ……..}
  số học sinh tham gia từ 1000 đến 1100 học sinh hay 1000 < a < 1100
  ⇒ a = 1080 
  Vậy số học sinh đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hòa Bình là 1080 học sinh
  #tambip

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số hs là x ;x∈N* VÀ 1000<x<1100
  khi đó  x đều chia hết cho 36;40;45
  ⇒x∈BCNN(36;40;45)
  Ta có: 36=2²·3²
            40=2³·5
            45=3²·5
  ⇒BCNN(36;40;45)=2³·3²·5=360
  ⇒BC(36;40;45)=B(360)={0;360;720;1008;1440;…}
  Mà 1000<x<1100 nên x=1008
  VẬY CÓ 1008 HS ĐI TRẢI NGHIỆM.
  xin 5* và câu trả lời hay nhất nha bn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )