Toán Lớp 6: Một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển ; 15 quyển ; 18 quyển đều vừa đủ bó . Tính số sách đó , biết rằng số sách trong khoảng 200

Question

Toán Lớp 6: Một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển ; 15 quyển ; 18 quyển đều vừa đủ bó . Tính số sách đó , biết rằng số sách trong khoảng 200 đến 500, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 6 tháng 2022-05-25T23:47:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số sách là a
  Biết a:12,a:18,a:15
  ⇒a∈BC(12,15,18)
  12=2².3
  15=5.3
  18=3³.2
  ⇒BCNN(12,15,18)=2².3³.5=180
  ⇒BC(12,15,18)=BC(180)={0,180,360,540…}
  Mà200<a<500⇒a=360
  Vậy số sách là 360 quyển
  cho mk ctlhn nha
   

 2. Gọi số sách đó là $x($quyển$)$(200<=x <=500;x inZ)
  Theo đề bài ta có:
  xvdots12;xvdots15;xvdots18;200<=x<=500
  =>x inBC(12;15;18);200<=x<=500
  12=2^2×3;15=3×5;18=2×3^2
  =>BCNN(12;15;18)=2^2×3^2×5=180
  =>x inBC(12;15;18)=B(180)=0;180;360;540;…}
  200<=x<=500=>x=360
  Vậy số sách đó là $360$ quyển.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )