Toán Lớp 6: một số học sinh khối 6 của một trường thcs .xếp thành 6 hàng, 9 hàng và 12 hàng đều vừa đủ .tính số học sinh khối 6 đã được cử đi .biết

Question

Toán Lớp 6: một số học sinh khối 6 của một trường thcs .xếp thành 6 hàng, 9 hàng và 12 hàng đều vừa đủ .tính số học sinh khối 6 đã được cử đi .biết số học sinh trong khoảng từ 130 đến 160 học sinh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 1 tháng 2022-12-22T06:21:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh là x 

  $ Ta có : x ⋮ 6 ; 9 ; 12 ⇒ x ∈ BC(6;9;12) $

  $ 6 = 3 . 2 ; 9 = 3^2 ; 12 = 2^2 . 3 $

  $ BCNN(6;9;12)=2^2.3^2=36 $ 

  $ x = BC(6; 9; 12) = B(36) = {0; 36; 72; 108; 144; 180; ….} $

  $ 130 ≤ x ≤ 160 ⇒ x=144 $ 

  $ ⇒ $ Số học sinh cần tìm là 144

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\text{Gọi số học sinh là a (a ∈ N*; 130 $\le$ a $\le$ 160)}$

  \text{Số học sinh xếp thành 6 hàng, 9 hàng, 12 hàng đều vừa đủ }

  $\text{⇒a $\vdots$ 6; a $\vdots$ 9; a $\vdots$ 12}$

  \text{⇒ a ∈ BC(6; 9; 12)}

  \text{6 = 3 . 2}

  $\text{9 = $3^{2}$ }$

  $\text{12 = $2^{2}$ . 3}$

  $\text{⇒BCNN(6; 9; 12) = $2^{2}$ . $3^{2}$ = 36}$

  \text{BC(6; 9; 12) = B(36) = {0; 36; 72; 108; 144; 180; ….}}

  $\text{Mà 130 $\le$ a $\le$ 160}$

  \text{⇒ a = 144}

  \text{Vậy có 144 học sinh}

  $\textit{#Av.star}$

  $\textit{#Thanh}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )