Toán Lớp 6: Một khối lớp 6 khi xếp 10,12,15 đều thiếu 3 học sinh. Biết rằng số học sinh khối 6 khoảng 300 đến 400 học sinh. Tính số học sinh khối 6

Question

Toán Lớp 6: Một khối lớp 6 khi xếp 10,12,15 đều thiếu 3 học sinh. Biết rằng số học sinh khối 6 khoảng 300 đến 400 học sinh. Tính số học sinh khối 6. Giúp mình với., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 4 ngày 2022-08-06T17:46:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:Gọi số học sinh khối 6 là 😡
  Theo bài ra ta có :x+3
  ⇒∈BC(10;12;15)10=2.5;12=22.3;15=3.5
  ⇒BCNN(10;12;15)=22.3.5=60
  ⇒x+3∈B(60)={0;60;120;240;300;360;420;…….}
  ⇒x∈{57;117;237;297;357;417;……….}
  Do 300≤x≤400⇒x=357
  Vậy số học sinh khối 6 là :357 học sinh
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh khối 6 là : x
  Theo bài ra ta có :
  x + 3 \in BC_((10 ; 12 ; 15))
  10 = 2 . 5 ; 12 = 2^2 . 3 ; 15 = 3 . 5
  -> BCNNN_((10 ; 12 ; 15)) = 2^2 . 3 . 5 = 60
  -> x + 3 \in B_((60)) = {0 ; 60 ; 120 ; 240 ; 300 ; 360 ; 420 ; …….}
  -> x \in {57 ; 117 ; 237 ; 297 ; 357 ; 417 ; ……….}
  Do  300 ≤ x ≤ 400
  -> x = 357
  Vậy số học sinh khối 6 là : 357 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )