Toán Lớp 6: một hình tâm giác có độ dài đấy là 45 cm . Độ dài đấy bằng 5/9 chiều cao . Tính điện tích của tâm giác đó ?

Question

Toán Lớp 6: một hình tâm giác có độ dài đấy là 45 cm . Độ dài đấy bằng 5/9 chiều cao . Tính điện tích của tâm giác đó ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 ngày 2022-09-23T20:37:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1822,5 cm² 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao của một hình tam giác là :
  45 : 5/9 = 81 ( cm )
  => Diện tích hình tam giác đó là :
  ( 45 . 81 )/2 = 1822,5 ( cm² )
  Vậy diện tích hình tam giác đó là 1822,5 cm² .
  ( Diện tích hình tam giác = Đáy x Chiều cao : 2 )

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao của hình tam giác đó là:
       45 : 5/9 = 81 (cm)
  Diện tích của tam giác đó là:
      81 x 45 : 2 = 1822,5 (cm²)
                   Đáp số: 1822,5cm²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )