Toán Lớp 6: Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào mỗ

Question

Toán Lớp 6: Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào mỗi tổ ( số lượng y tá và bác sĩ mỗi tổ như nhau)?
a. 18
b. 12
c. 24
d. 6
em cần gấp ạ, mng giúp em với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 8 tháng 2022-04-19T17:27:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số tổ nhiều nhất chính là ước chung lớn nhất của số bác sĩ và y tá
  Ta có: 24 = 2^{3} . 3
  108 = 2^{2} . 3^{3}
  ƯCLN (24; 108) = 2^{2} . 3 = 12
  Vậy có thể chia được nhiều nhất là 12 tổ.

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
      giải 
  Gọi x là số tổ nhiều nhất có thể chia ( x thuộc N* )
  Theo bài ra , ta có : 
  24 chia hết cho x  ,  108 chia hết cho x 
    Nên x thuộc ƯC ( 24 , 108 )
  Mà x là lớn nhất . Do đó , x thuộc ƯCLN ( 24 , 108 )
  Ta có :
                   24 = 3 . $2^3$ 
                  108 = $2^2$ . $3^3$ 
   ƯCLN ( 24 , 108 ) = $2^2$ . 3 = 12 
  Vậy có thể chia nhiều nhất thành 12 tổ 
  => B. 12
  ~ học tốt ~

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )